Mannes kampanj

En början

Måndag 8 April 1512

Våra hjältar träffas på värdshuset den Gråtande Grisen i den sabriska staden Cantabrigens och socialiserar. Härolders trumpetstötar avbryter.

De får reda på att markis Owain Deneghains fru, Gwendollyn har blivit bortrövad, eller inte setts till på ett antal dagar. En belöning står att finna – fem pund silver! Sedan förklarar härolden att, då markis Owain låst in sig i sitt sovrum, maír Creigh förklarat sig härskare i markisens frånvaro. Creigh har infört en mängd tullar.

Mäster Mizclos lyssnar till detta och blir upprörd. Han träder fram till våra hjältar och säger att utllarna kommer att driva honom bankrutt. Efter lite diskussioner fram och tillbaka erbjuder denne mäster Mizclos ytterligare två pund silver per person.

Hjältarna går tillbaka till den Gråtande Grisen. Spelar tärning med Mikal, Rebens son. Sedan går Cailean och lägger sig.

Mathisa och Zaqun beger sig till överklasshaket den Gyllene Måsen, där de beställer in en flaska soldiskt brännvin (1483 ST) som Ulli skriver upp på Zaquns räkning. De träffar bröderna Conleigh och Duncreigh, söner till Frederick som också dyker upp.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.