Akademien

Akademien är Cantabrigens’ stolthet! Cantabrigens raison d’être! En samling urgamla stenbyggnader, löst underhållna, halvdant påbyggda, tillbyggda, reparerade och så vidare. Imponerande nog att se på för sig, men mest imponerande är nog biblioteket. Akademien är ett av Consabers, ja hela Chorint Mundanas största lärosäten. Det finns några större skolor, men de är inriktade på att lära ut magi – akademin i Calnia, An-Thalamurs magiskolor till exempel. Ett av akademins ledord är just bristen på magisk utbildning, de utbildar bara färdiga medborgare. Lagmän, retoriker, handelsmän, läkare, präster och naturfilosofer. Sådant kan man läsa till på akademin.

Generellt ser det ut så att de som läser på akademin påbörjar sina studier vid 16 års ålder och är färdigutbildade vid ungefär 20 års ålder. De kallas då adepter, så en juridikstuderande blir Jus Adeptus, en diplomat antagligen Adeptus Oratorium et cetera. Sedan kan de bygga på sina studier med ytterligare studietid, och efter två år får de avlägga magisterexamen och kan då titulera sig exempelvis Magister Divinorum för prästestuderande. Känner de att detta inte ger dem nog av studentliv (med mycket portvin och den sedvanliga garumsoppan) kan de studera ända tills de får en doktorstitel, men detta kräver åratal av personlig forskning, visst manövrerande inom akademipolitiken och en hel del pengar. Man måste kunna uppvisa någon form av egen forskning, oftast i form av en bok eller text man skrivit själv om något man intresserats av. Denna bok granskas sedan av tre personer som redan har doktors grad och sedan diskuterar de tills de kommer fram till ett enhälligt beslut.

Från det att man går in i akademin tar det i genomsnitt tio år att bli doktor.

Akademin har, ända sedan det forna Colonans dagar, försökt hålla Legio Colonan utanför akademipolitiken, men det har inte gått helt vägen, och alla de större husen finns nu representerade med någon föreläsare eller två. Husen Cuvri’an och Lynesse har till och med permanenta professorat här, i magiteori respektive magifilosofi. Detta tillåter dekanen då det fördjupar förståelsen för naturfilosofi och eftersom det är rent praktiskt observerbara ting, så då finns det ingen nytta att inte lära sig om det. Alstring, ritualmagi och annat “blaj” har inget intresse för dekan Alistar Vylne.

Akademien

Mannes kampanj ganzist