Alarinn

Detta är alvriket som ligger öster om Consaber. En bild av riket ges enklast genom att tänka på Skottland, kelter och “barbarer”. Vildmark, ängar och skogar dominerar landskapsbilden, och det finns endast en större stad. Léaramalverna, som är de som bebor Alarinn ägnar sig till större delen åt jordbruk och skogsbruk. De är också kända som Mundanas bästa vapensmeder, näst dvärgarna, och de vägrar dela med sig av de hemligheter de lärt sig om smidets konst. Alariska cinneach- och carwelansvärd anses vara de bästa vapnen som går att få tag i, speciellt bland alver som inte befattar sig med dvärgiskt skräp.

Alarinn styrs från staden, Kinyen Sina, där Husens Råd samlas och utövar den beslutande makten. Rådsmännen kommer från de olika hus léaram är indelade i. Klanerna i varje hus utser en husfurste som de sänder till Husens Råd.

Alarinn

Mannes kampanj ganzist