Consaber

För att visualisera Consaber kan man helt enkelt tänka ett ungrenässansrike i stil med England efter hundraåriga kriget, Frankrike eller något annat sådant. Det är huvudsakligen feodalt – Kungen har den största makten följt av hertigarna sedan kommer grevarna, baronerna och längst ner är riddarna. Detta är de frälse. De ofrälse å andra sidan gör man lagligt sett ingen skillnad på, men det är ett stort avstånd mellan vad Erik Bonde, grisodlare, kan förvänta sig till middag och vad Durzman av husfurst Mareks familj från Ciremelo, ockrare, kan vänta sig.

Detta betyder dock inte att Durzman, när lagen knackar på dörren för mord, kan komma undan med att böta. Möjligen muta, men inte böta. De frälse å andra sidan kan välja att betala ett pund (240) silver om de skulle råkat döda en ofrälse. Skulle man ha råkat döda en frälse finns ingen pardon att vänta. Frälse blir halshuggna med svärd. Ofrälse rådbråkas (jag rekommenderar starkt wikipedia-artikeln om detta).

Hur gör man då för att bli frälse? Jo, i teorin är det så att närmast högre adelsman kan dela ut de lägre titlarna lite som han vill, men i praktiken så är det så att detta begränsas av mängden förläningar. Endast kungen kan skapa nya förläningar, och eftersom Consaber har behållit sina gränser och senast faktiskt blev av med baroniet Colm, finns det bara ett litet antal adliga. Å andra sidan kan i princip vem som helst som visat sig värdig få riddarslaget, men det betyder också att man förväntas hålla sig till vissa principer, och att man ställer sitt vapen till kungens förfogande så snart han kallar.

I övrigt är Consaber ett hyfsat välutvecklat rike på den sociala fronten. Nog för att kvinnor inte räknas som myndiga, men de kvinnor som får riddarslaget eller mer anses oftast vara mer värda än män i samma ställning. Och dessutom är det ju så att kungens fogde eller konnetabel som skall döma i brottsfall skall höra båda sidor föra sin talan innan han får utfärda en dom. Vissa rika borgare och adelsmän som inte orkar sätta sig in i hur lagarna fungerar anlitar istället lagkunniga att föra deras talan.

Consaber

Mannes kampanj ganzist