Main Page

Välkommen till Wikin!

Här är vår lilla wiki, så vi delar kanske upp den i sektioner.

Rollpersoner

För att göra en wiki-sida åt er egen RP, eller för den delen en wiki-sida om något över huvud taget, skriv då in namnet i dubbla hakparenteser, så här. Här bör ni lägga era RP. På sidan om er RP kan ni länka till roliga saker er RP har, till exempel en båt, en kista, en pipa eller så, som har ett stort affektionsvärde.

Sällps, eller, SLPer

Spelledarpersoner! Yeah. Här är det bara SL som får ändra, även om ni får skriva in era egna reflektioner över olika SLPer.

Platser

Viktigare saker ni har hittat

Main Page

Mannes kampanj ganzist