Mundana

Mundana är världen. Chorint Mundana är den kända delen av världen, där all mänsklig civilisation man känner till är samlad. Där kämpar alver, tiraker, dvärgar, människor och misslor om herraväldet. Men saker pågår även på ett högre plan – gudaplanet…

Mundana

Mannes kampanj ganzist