StInalyKyrka

Denna kyrka, eller snarare katedral, inhyser Cantabrigens’ överprelat, Pintell. Det är en imponerande stenbyggnad i öst-västlig riktning, med rikt utsmyckade glasfönster, ett högt klocktorn (den högsta byggnaden i staden, trots allt) och en stor träport med mangenatbeslag. Här hålls varje lördag mässa, och viktigare helgon firas även de här. Närheten till nya stortorget gör att det ofta är fullt, och på t ex Ljusbärarens Dag får man vara väldigt tidig om man inte vill tvingas stå upp. Väggarna på insidan är även de rikt utsmyckade med illuminerade (=färglagda) bilder på helgon, och den Eviga Flamman är just det, evig. Ett Daakkors i silver hänger bakom den Eviga Flamman, och på var sida om detta kors, stora ljusstakar.

StInalyKyrka

Mannes kampanj ganzist