Zaqun Anthiax

Neofyt av Kabals första cirkel

Kort om Zaqun: Zaqun är en förvirrad liten man. Han har svårt att förstå vissa saker och verkar inte ha nån uppfattning om materiellt värde (dock verkar han förstå att saker kan ha ett praktiskt värde och har därför samlat på sig massvis med grejer (tycker i alla fall han själv)) och har därför väldigt svårt för pengar, då han aldrig haft brist på dessa. Zaqun har trots allt detta ett extremt glatt humör och försöker alltid sprida glädje. Man kan väl kort sagt säga att han är lite som ett barn. Zaqun har dock väldigt dåligt självförtroende och gillar inte att ta plats för andra och därför ger han nästan alltid upp i diskussioner, men helst av allt undviker han dessa.

Zaqun som Chaos Magi: Zaqun är magi, dock inte någon särskilt mäktig sådan. Han har problem med att förstå vissa saker och dessutom tycker han att det är svårt att koncentrera. Han är magi av chaos genus. Han har fått lära sig att han tidigare hade två specialiteter, då den ena gav honom ett rykte i Ebhron (fast numera undviker han Ebhron, just pga sitt rykte). Den första var konstrukt opus, en vanlig kunskap för magiker. Den andra var dock hans förmåga att styra föremål på avstånd, så som en marionett. Innan kunde han förbereda utrustningen alkemiskt och därmed göra processen mycket lättare. Zaqun var tidigare en aktad medlem i Kabalaordern och Magi Domu i Ultima Opus-akademin. Han höll i många lektioner där och arbetade mycket i sitt labratorium där. Efter olyckan blev Zaqun degraderad till Neofyt då han inte längre kunde sköta sina sysslor. Då han inte ens kunde sköta Neofytens sysslor blev han hemskickad där han än en gång fick lära sig magins grunder. Under tiden spridde sig rykten om Zaqun genom Kabalaordern och Zaqun som nu misstrivdes i landet gav sig av.

Ägodelar och ägor: Zaquns trollstav: En liten stav, cirka en fot lång och en tum tjock, färgad i alla tänkbara färger och några till. Staven tycks ändra skifta färger när Zaqun håller i den och man kan alltid se att den skimrar lite. Staven är egentligen ett konstrukt, som Zaqun skapat innan olyckan.

Zaquns gods: I västra delen av Ebrhon finns det ett stort gods, tillhörande familjen Anthiax. Då Zaquns fader inte längre kunde ta hand om godset överläts det till Zaqun. Han var ju dock upptagen som Opus Domu Magi, så egentligen är det Zaquns syster som har hand om godset och använder vinsten för att betala Zaquns del till Kabalaordern.

Zaqun Anthiax

Mannes kampanj Petter